รวมภาพเขื่อนท่าด่าน จังหวัดนครนายก สถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมในภาคกลาง

รวมภาพวิวสองข้างทางเส้นทางลัดจากมวกเหล็ก เริ่มจากเดลี่โฮม ผ่านเขาลอย ไปเขาใหญ่ฝั่งปากช่อง