Sponsored Ads by Yengo

สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับที่แค้มปิ้ง ที่ไม่โดดเด่นหรือมีจุดเด่นมากนัก เหมาะสำหรับการเที่ยวจังหวัดแถบนี้โดยเน้นธรรมชาติสักคืน และเที่ยวรีสอร์ตสักคืน  ในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา ที่กางเตนท์ ห้องน้ำ และที่พักให้บริการ เรื่องอาหารการกิน ค่อนข้างสะดวก 

Sponsored Ads by Yengo