แม่น้ำเมย กั้นชายแดนไทยพม่า จากภาพฝั่งตรงข้าม ก่อนโดนพม่ากวาดล้าง เดิมจะเป็นเมืองหลวงของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งมีความเจริญมากเพราะเป็นเมืองท่าค้าขาย แต่ตอนนี้เป็นเมืองร้าง ไม่มีผู้คนแล้ว หลังจากโดนพม่าถล่มเละ

 

ฝั่งนั้นยังมีระเบิดฝังอยู่บางจุดครับ