เส้นทางจาก อ.แม่สอด ไป อ.สบเมย ถนนดี ไม่เปลี่ยว แต่จาก อ.สบเมยไปแม่สะเรียง ค่อนข้างเปลี่ยวมาก ดูจากแผ่นที่แล้วไม่ไกล แต่จากแม่เมยไปแม่สะเรียง ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ทำความเร็วได้ไม่เกิน 70 เพราะโค้งเยอะและขึ้นเนิน? เดายากว่าจะมีรถสวนมาหรือไม่ และเมื่อลงเนินแล้ว ก็เดายากอีกนั่นแหละว่าจะเจอโค้งซ้ายหรือขวา วิ่งเร็วๆ มีโอกาสหลุดโค้ง ถ้าหลังบ่าย 3 ไปคันเดียว รถไม่พร้อม ไม่ควรขับ เพราะเปลี่ยวมากๆ