เส้นทางเลียบหาดปราณบุรี ทางหลวง 4 ออกจากหัวหิน เข้าแยกบ้านเขาเต่า แล้ววิ่งเลียบหาดไปถ้ำพระยานคร

ก่อนหน้านี้เส้นนี้จะมีรีสอร์ทส่วนตัว ผมวิ่งผ่านยังตกใจ มีแต่คนใส่บีกีนี่ เหมือนเข้ามาในเมืองฝรั่ง ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว มีร้านค้า สถานที่ท่องเที่ยว รีสอร์ทเกิดขึ้นมากมาย