SiamCamping.com เว็บไซต์รวมบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกางเต็นท์ในประเทศไทย ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆ บอกเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยว การใช้ชีวิตกลางแจ้ง รวมภาพสถานที่ท่องเที่ยวกางเต็นท์ยอดนิยมเช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แก่งกระจาน ป้อมปี่ ฯลฯ

พร้อมทั้งแนะนำความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การเต็นท์ แต่ละแบบ ควรเลือกอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร รวมถึงพาหนะที่ใช้เดินทางด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการเดินทางนั้น การใช้รถเล็กๆ อย่างมอเตอร์ไซค์ครอบครัว เริ่มเป็นที่นิยม ประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนสถานที่กางเต็ฯท์นั้น ก็ไม่จำกัดแค่ตามอุทยานแห่งชาติเท่านั้ แต่ยังมีแหล่งกางเต็นท์ของเอกชนที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามด้วยเช่นกัน 

การท่องเที่ยวกางเต็น์ ก็เป็นรูปแบบการพักผ่อนอย่างหนึ่ง เข้าหาธรรมชาติ หากเตรียมอุปกรณ์ไปให้พร้อม ก็จะไม่ลำบากในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง เพียงแต่การเลือกสถานที่ ก็ต้องดูในเรื่องความปลอดภัย อย่าไปเสียงมากเกินไป และ ลำบากมากเกินไป แทนทีจะได้ผ่อนคลาย ก็อาจจะเป็นการไปทรมานตัวเอง 

ขอให้ท่องเที่ยวเดินทางอย่างมีความสุข และปลอดภัยทุกท่านครับ

 SiamCamping.com