Sponsored Ads by Yengo

โต๊ะพับบางแบบมาเป็นชุด พร้อมเก้าอี้แยกจากกัน ไม่ติดกันเหมือนชุดโต๊ะปิคนิค ซึ่งจะมีข้อดีที่สามารถตั้งโต๊ะและเก้าอี้ได้อย่างอิสระ เพราะพื้นดิน ก็ไม่ได้ราบเรียบเสมอกันหมด การนั่งก็เช่นกัน สามารถขยับปรับตำแหน่งได้อย่างอิสระ เพราะพื้นดินไม่ได้ราบเรียบเสมอ กัน

 

สำหรับตัวนี้ หากมองในแง่ราคาแล้ว น่าสนใจ แต่หากมองที่รายละเอียดปลีกย่อย ก็คงจะมีจุดหนึ่งที่จะต้องคิดให้ดี ก็คือเก้าอี้ทั้ง 4 ตัวที่แกมมาด้วยกัน การที่ไม่มีเหล็กยึดระหว่างขาเก้าอี้แต่ละคู่ ย่อมจะทำให้ขาดความแข็งเรง เพราะเวลานั่น อาจจะขยับตัวไปมา หมุน ตัวบ้าง ไม่ นั่งไม่ระวังบ้าง กระแทกบ้าง ข้อต่อที่เป็นจุดหมุนจะรับน้ำหนักมาก และน่าจะทำให้หลุดได้ง่าย เมื่อเทียบกับเก้าอี้ทางขวามือ ซึ่งแข็งแรงกว่าแน่นอน

การซื้อโต๊ะเก้าอี้เป็นชุดแบบนี้ เมื่อซื้อมาแล้วก็จำเป็นต้องปรับแต่ง เสริมความแข็งแรง เช่น หาเหล็กมาเชื่อมตำแหน่งขาแต่ละคู่ให้ ติดกัน ส่วนโต๊ะ ก็หาไม้มาค้ำตรงกลาง ป้องกันไม่ให้โต๊ะแอ่นตรงกลาง

 

ส่วนชุดนี้เป็นโต๊ะและเก้าอี้สนามมีความแข็งแรงทนทานกว่าอย่างแน่นอน แต่ก็ต้องแลกกับราคาที่แพงกว่าเท่าตัว โดยเก้าอี้จะรับ น้ำหนักได้ถึง 120 กิโลกรัม แต่ในส่วนเก้าอี้นั้น ก็ต้องพิจารณาที่ข้อต่อ จุดนี้เสี่ยงต่อการชำรุด แตกหัก งอ เพราะแม้จะรับน้ำหนักได้มาก นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากัน พฤติกรรมการนั่ง บางครั้งก็นั่งเต็มตัว หมุนตัว เปลี่ยนอิริยาบท หากข้อต่อที่เป็นจุดหมุนของเก้าอี้ไม่แข็งแรง ก็จะมี โอกาสงอ หัก เสียหายได้เช่นกัน ควรหาข้อมูลในจุดนี้ให้ดีเสียก่อน

 

Sponsored Ads by Yengo