วิวข้างทาง ช่องเขาทะลุ เป็นเส้นทางไปลพบุรี ชัยภูมิ เริ่มตั้งแต่แยกเลี่ยงเมืองสระบุรี ยาวไปเรื่อย เป็นถนนที่เจาะเขาทั้งลุกเพื่อทำถนน

ถัดจากไร่องุ่น คุณมาลี ก็จะไปยังอุโมงค์ต้นไม้ เป็นเส้นทางไปเขื่อนป่าสักได้อีกทาง จะจอดถ่ายภาพ ก็ดูกิ่งไม้ด้วยนะครับ บางกิ่งอาจจะร่วงมาโดน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางหลักในการสัญจร มีรถวิ่งตลอดเวลาต้องระวัง เวลาจอดเพื่อถ่ายภาพ

ภาพไร่องุ่น คุณมาลี มีร้านอาหารขายผลิตภันท์จากองุ่น สามารถถ่ายรูปกับองุ่นได้ มีร้านที่มีลักษณะเหมือนหอคอย สามารถชมวิวโดยรอบได้

รวมภาพภายในเขื่อนป่าสัก จังหวัดลพบุรี แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในภาคกลาง