ที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบ มีห้องพัก และสถานที่ให้ทำกิจกรรมได้ครับ รับน้อง หรือ สัมมนา เป็นต้น สำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ควรจะมีรถขับเคลื่อนสี่ล้อ เพราะยังมีสถานที่น่าสนใจ ลึกๆ ข้างในอีกหลายแห่ง แต่ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเข้าไปในพื้นที่